ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIX/180/2005Drukuj informacjęAkt prawny: XXIX/180/2005

Szczegóły informacji

XXIX/180/2005

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIX

Kadencja: IV kadencja

Data wejścia w życie: 14 dni po opubl. w DU W W-M

Data podjęcia/podpisania: 2005-11-24

Tytuł aktu:

Ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru

Traci moc:

XX/125/2004

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 Z 2002r nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984 ,Nr 214 poz.1806;z 2003r.Nr 80 poz.717,Nr162 poz.1568) oraz art.19 pkt 1 lit „b” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84 ,Nr 200,poz.1683 z2003r,Nr110,poz.1039,Nr 188 poz.1840,Nr 200 poz.1953,Nr 203 poz,1966z 2004r.:Nr92,poz.880 i 884,Nr 96,poz.959,Nr123,poz.1291), uwzględniając rozporządzenie Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 lipca 1991r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urzędowy Nr 16, poz. 203 ze zmianami)

Treść:

§ 1.Ustala się stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu na terenie miejscowości w Gminie Sorkwity wymienionych w rozporządzeniu Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 lipca 1991r. w sprawie ustalenia miejscowości , w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urzędowy Nr 16, poz. 203 ze zmianami ) , w wysokości 1,60 zł od osoby.

§ 2.Osoby podlegające opłacie miejscowej zobowiązane są uiścić opłatę za cały okres pobytu .
1. Osoby przebywające w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, hotelach, campingach, kwaterach prywatnych u osób wyznaczonych przezpodmiot prowadzący obiekt wczasowy lub turystyczny.
2. Pozostałe osoby przebywające na terenie Gminy - w Urzędzie Gminy.

§ 3.Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
1. Obowiązek inkasa opłaty miejscowej ciąży na podmiotach, które w swoich obiektach przyjmują osoby fizyczne przebywające czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych oraz na osobach prowadzących sprawy meldunkowe w zakresie ewidencji ludności w Urzędzie Gminy.
2. Inkasenci na każdą pobraną kwotę opłaty miejscowej wydają pokwitowanie według wzoru ustalonego w przepisach o rachunkowości budżetowej.
3. Pobrane kwoty opłaty, inkasent przekazuje na rachunek Urzędu Gminy w Sorkwitach raz w miesiącu do dnia 5 następnego miesiąca.
4. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentowi, z wyłączeniem pracownika Urzędu Gminy, wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanej opłaty.
5. Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa.

§ 4.Traci moc uchwała NrXX/125/2004 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej (Dz.Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2004r. Nr 180 poz 23080).

§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Adam Gmaj

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Kopaniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kopaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-11 13:48:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-11 13:49:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-11 15:49:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony