ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XX/100/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XX/100/2008

Szczegóły informacji

XX/100/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XX

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-08-14

Data podjęcia/podpisania: 2008-08-14

Tytuł aktu:

Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kozłowo

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203z 2005r Nr 172, poz.1441,Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 274 i 173 poz.1218) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)

Treść:

§ 1.


Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Sorkwity położonej w obrębie Kozłowo oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 46/1 o powierzchni 0,5025 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej nr 13774 z przeznaczeniem na cele rolnicze.

§ 2.


Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy KopaniecUzasadnienie
do uchwały XX/100/2008
Rady Gminy w Sorkwitach
Z dnia 14.08.2008r.Pan Janusz Bałdyga wystąpił z podaniem o wydzierżawienie gruntu położonego w miejscowości Kozłowo oznaczonego nr działki 46/1 z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotowy teren jest dzierżawiony przez Pana Janusza Bałdygę na podstawie trzyletnich umów dzierżawy. Wnioskowany grunt położony jest w bliskim sąsiedztwie budynków gospodarczych Pana Bałdygi w których prowadzona jest hodowla bydła. Działka siedliskowa wnioskodawcy jest długa i wąska położona w jednostce osadniczej w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych wsi Kozłowo .
Z uwagi na liczne protesty mieszkańców z powodu na duża uciążliwość związaną z prowadzoną hodowlą ,Pan Janusz Bałdyga zamierza przenieść budynki gospodarcze na dzierżawioną działkę oznaczoną nr 46/1.Przeniesienie budynków gospodarczych znacznie przyczyni się do poprawy stosunków międzysąsiedzkich oraz umożliwi utrzymania obecnej hodowli bez konieczności ograniczenia rozwoju gospodarstwa ,które jest podstawowym źródłem utrzymania wnioskodawcy.
Trzyletnie okresy dzierżawy nie dają dzierżawcy możliwości poniesienia większych nakładów finansowych na dzierżawionym gruncie, dlatego wnoszę o zawarcie umowy dzierżawy z Panem Januszem Bałdygą na okres 20 lat.

Mając powyższe na uwadze uznaję za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-22 08:41:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-22 08:42:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-22 10:42:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1577 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony