ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nr aktu prawnego
48/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami .
Nr aktu prawnego
45/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXXIX/287/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXIX/286/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu mrągowskiego.
Nr aktu prawnego
XXXIX/285/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/284/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nr aktu prawnego
44/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
43/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Sorkwity i Gminie Sorkwity wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. Wójta Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
41/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej.
Nr aktu prawnego
40/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji