ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Sorkwity na rok 2024 i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego.
Nr aktu prawnego
92/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
91/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntu na cele rekreacyjne
Nr aktu prawnego
90/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych przeznaczonych na usługi medyczne.
Nr aktu prawnego
89/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawione grunty komunalne.
Nr aktu prawnego
88/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych.
Nr aktu prawnego
87/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
Nr aktu prawnego
85/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.
Nr aktu prawnego
84/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-09-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem wyborów oraz referendum do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
83/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-09-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
80/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji