ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Nibork.
Nr aktu prawnego
119/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLV/324/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XLV/323/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Sorkwity na rok szkolny 2022/2023.
Nr aktu prawnego
XLV/322/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie opłaty miejscowej.
Nr aktu prawnego
XLV/321/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XLV/320/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLV/319/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
Nr aktu prawnego
XLV/318/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/250/2021 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2022– 2032
Nr aktu prawnego
XLV/317/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: Projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r.
Nr aktu prawnego
109/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji