ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: 67/2012Drukuj informacjęAkt prawny: 67/2012

Szczegóły informacji

67/2012

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: ZW

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i pod

Data podjęcia/podpisania: 2012-11-14

Tytuł aktu:

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2013-2023r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z póź . zm.), w związku z art.238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.Nr.157, poz.1240 z 2009r.z póź .zm.) zarządzam ,co następuje :

Treść:

§ 1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sorkwity na lata 2013-2023 , jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami .

§ 2
Opracowany projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przedłożyć do dnia 15 listopada 2012r.:

1)Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania ,
2)Radzie Gminy celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony