ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIX/207/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIX/207/2010

Szczegóły informacji

XXXIX/207/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIX

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-06-30

Data podjęcia/podpisania: 2010-06-30

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009z dnia 30 grudnia 2009r

Zmienia:

XXXIV/180/2009

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2010r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009 z dnia 30 grudnia 2009r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .

3. . Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne realizowane w 2010r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały

5. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały .

6.Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.
1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :
- dochody - 12.397.616,41 zł ,
- wydatki - 13.657.236,41 zł ,

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.259.620,00 zł są przychody pochodzące z kredytu .

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.
Przewodniczący Rady
(-) lek.wet. Jerzy Kopaniec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-03 11:23:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-03 11:23:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-03 13:28:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1518 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony