ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/14/2010Drukuj informacjęAkt prawny: III/14/2010

Szczegóły informacji

III/14/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2010-12-29

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009z dnia 30 grudnia 2009r.

Zmienia:

XXXIV/180/2009

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2010r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009z dnia 30 grudnia 2009r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy .Sorkwity na 2010r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .

3. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2010r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały .

5. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2010r.-przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2010r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

9 . Załącznik Nr 10 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 12 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

11.Załacznik Nr 12a Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :
- dochody - 11.590.153,99 zł ,
- wydatki - 13.049.773,99 zł ,

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.459.620,00 zł są przychody pochodzące z kredytu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-07 17:42:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-07 17:55:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-07 18:55:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1707 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony