ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/23/2011Drukuj informacjęAkt prawny: IV/23/2011

Szczegóły informacji

IV/23/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: IV

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-01-25

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.

Zmienia:

III/13/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje :

Treść:

§ 1.
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2011r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2011r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :
- dochody - 13.174.116,00 zł ,
- wydatki - 14.024.116,00 zł ,

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 850.000,00 zł są przychody pochodzące z kredytu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr IV/23/2011 z dnia 25 stycznia 2011r.

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :


60016 –proponowane zwiększenie wydatków o kwotę 35 200,00zł nastąpiło na skutek konieczności wykorzystania w celu odśnieżania dróg gminnych zewnętrznych usługodawców , ze względu na intensywne opady śniegu w miesiącu grudniu 2010r.i początku stycznia 2011r. .Kwota zwiększenia pochodzi z rezerwy ogólnej w wysokości 16.000,00 zł, pozostała kwota tj.19.200,00 zł przeniesiona jest z płac administracji.

75023 – zmniejszenie wydatków o kwotę 38.300,00 zł nastąpiło na skutek weryfikacji planowanych wydatków na wynagrodzenie i składki ZUS Wójta Gminy Sorkwity na 2011r. Natomiast zwiększenie o kwotę 1500,00 zł stanowi konieczność zabezpieczenia środków na pozostałe odsetki , w związku z tym , że w wyniku braku środków na rachunku bankowym zobowiązania były płacone z opóźnieniem w stosunku do terminu płatności .

75818 –rezerwę ogólną w kwocie 16.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem zimowym dróg gminnych , ponieważ środki przeznaczone na ten cel w budżecie Gminy Sorkwity na 2011r. są niewystarczające w stosunku do potrzeb.

80101, 80110, 80113, 80114- zmiany wydatków związane są koniecznością zabezpieczenia środków na pozostałe odsetki , w związku z tym , że w wyniku braku środków na rachunku bankowym zobowiązania były płacone z opóźnieniem w stosunku do terminu płatności .Ponadto kwota 15.500,00 zł stanowi zobowiązanie z 2010r. za wykonanie Sali językowej w Zespole Szkół Zyndaki.

85219- zmiana wydatków związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pozostałe odsetki , w związku z tym , że w wyniku braku środków na rachunku bankowym zobowiązania były płacone z opóźnieniem w stosunku do terminu płatności .

90095 –zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 17.600,00 zł nastąpiło na skutek tego, iż w roku 2010 nie opłacono faktur dotyczących zakupu materiałów i usług w tym rozdziale na powyższą kwotę . Ze względu na brak środków na rachunku bankowym wystosowano prośbę o przesunięcie terminu do dnia 31 stycznia 2011r. i otrzymano odpowiedź pozytywną.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-01 10:58:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-01 11:10:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-01 12:10:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1644 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony