ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/26/2011Drukuj informacjęAkt prawny: V/26/2011

Szczegóły informacji

V/26/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-02-15

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r

Zmienia:

III/13/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2011r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy .Sorkwity na 2011r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2011r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do
niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :
- dochody - 13.196.730,00 zł ,
- wydatki - 14.046.730,00 zł ,

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 850.000,00 zł są przychody pochodzące z kredytu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr V/26/2011 z dnia 15 lutego 2011r.

Zmian dochodów w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

92109
- zwiększenie dochodów o kwotę 22.614,00 zł stanowi planowane zwiększenie udziału środków z PROW na zadanie inwestycyjne –Modernizacja i remont oraz doposażenie
świetlicy w Warpunach.

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

60016 –proponowane zmniejszenie wydatków o kwotę 53.785,00zł nastąpiło na skutek konieczności zwiększenia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 90001 i 92109 (uzasadnienie w rozdziałach).Zmian dokonano poprzez zmniejszenie o kwotę 6.687,00zł. wydatków inwestycyjnych na modernizację ul.Bocznej w Rybnie , zmniejszenie o kwotę 2.235,00zł wydatków inwestycyjnych na drogę Maradki-Borowski Las-Borowe oraz rezygnację z modernizacji ul.Szkolnej w Sorkwitach w 2011r.

90001
–zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 23.785,00 zł nastąpiło na skutek tego, iż w roku 2011 wzrosła stawka podatku VAT z 22% na 23% , co powoduje konieczność podpisania aneksu do umowy na roboty budowlane i nadzór inwestorski ,ponadto uwzględniono jeszcze opłatę za przyłączenie do Zakładu Energetycznego oraz opłatę do Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie infrastruktury pod drogami powiatowymi. Wydatki są związane z budową kanalizacji w miejscowościach Kozłowo i Rozogi

92109
- zwiększenie wydatków o kwotę 52.614,00 zł spowodowane jest koniecznością zwiększenia wydatków inwestycyjnych na modernizację świetlicy w Warpunach , gdyż w momencie zawarcia umowy z wykonawcą nie wszystkie prace były możliwe do przewidzenia .Kwota 22.614,00 zł stanowi planowane zwiększenie udziału środków z PROW ,natomiast kwotę 30.000.zł przeniesiono z wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-23 08:58:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-23 09:05:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-23 10:05:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1599 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony