ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: VIII/52/2011Drukuj informacjęAkt prawny: VIII/52/2011

Szczegóły informacji

VIII/52/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: VIII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-05-27

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r

Zmienia:

III/13/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala ,co następuje:

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2011r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy .Sorkwity na 2011r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2011r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5.Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika wg Nr 6 do niniejszej uchwały.
.
§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :
- dochody - 14.105.115,74 zł ,
- wydatki - 14.900.115,74 zł ,
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 795.000,00 zł są przychody pochodzące z kredytu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr VIII/52/2011 z dnia 27.05.2011r.
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:

01095 - zwiększenie dochodów o kwotę 113.573,81 zł. nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.3111.109.2011 z dnia 17-05-2011r na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego wypłatą.
85212,85214 - zmiany dochodów w rozdziałach dokonano na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 40/2011 z dnia 17-05-2011r . Zmiana dotyczy zasiłków okresowych i świadczeń rodzinnych.

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :


01010- planowane wprowadzenie wydatków w tym rozdziale na kwotę 10.843,68 zł związane jest z koniecznością zakupu pompy do hydroforni w Miłukach, gdyż poprzednia uległa awarii i większość miejscowości Sorkwity pozbawiona była bieżącej wody.

01095 -zwiększenie wydatków o kwotę 113.573,81 zł. nastąpiło na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.3111.109.2011 z dnia 17-05-2011r. na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z jego wypłatą.

60016- zmniejszenie wydatków o kwotę 10.843,68 zł związane jest z przesunięciem środków na zakup pompy wodociągowej do Miłuk, środki zostały przesunięte z wydatków inwestycyjnych, ponieważ w wyniku przetargu kwota przeznaczona na modernizację drogi Polska Wieś –Burszewo-Wola ulegnie zmniejszeniu.

75022,75023 – zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania.

75109 – zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania.

80101,80110,80113,80114,80195 – zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania .

85212,85214,85219,85228- zmian dochodów w rozdziałach dokonano na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 40/2011 z dnia 17-05-2011r . Zmiana dotyczy zasiłków okresowych i świadczeń rodzinnych. Pozostałe zmiany spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania.

85395- zmiana polega na sprostowaniu błędnie wstawionej czwartej cyfry paragrafu jest:”8”, winno być”9”.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-21 10:08:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-21 10:13:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-21 12:13:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony