ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: X/63/2011Drukuj informacjęAkt prawny: X/63/2011

Szczegóły informacji

X/63/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: X

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-06-29

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r

Zmienia:

III/13/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala ,co następuje:

Treść:

§ 1.
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2011r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy .Sorkwity na 2011r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2011r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .

3.Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika wg Nr 4 do niniejszej uchwały.
.
§ 2.
1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :

- dochody - 14.123.315,74 zł ,
- wydatki - 14.918.315,74 zł ,

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 795.000,00 zł są przychody pochodzące z kredytu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach
publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr X/63/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:

85212,85214,85216,85295- zmian dochodów w rozdziałach dokonano na podstawie pism Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.3111.2.106.2011 z dnia 17-05-2011r. oraz FK.3111.2.177.2011 z dnia 13-06-2011r . Zmiana dotyczy zasiłków okresowych, stałych , świadczeń rodzinnych. Kwota 18.200,00zł stanowi zwiększenie dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :


75023 – zmiana wydatków spowodowana jest weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania, w wyniku czego stwierdzono, iż na skutek sfinansowania zobowiązań za 2010r. kwota wydatków zaplanowana na zakup usług pozostałych w tym rozdziale jest zbyt niska , natomiast po wcześniejszym zmniejszeniu planowanych wydatków na wynagrodzenia kwota zaplanowana w paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, może zostać zmniejszona.

80101,80110,80113,80114,80195 – zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania .

85212,85214,85219,85228- - zmian wydatków w rozdziałach dokonano na podstawie pism Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.3111.2.106.2011 z dnia 17-05-2011r. oraz FK.3111.2.177.2011 z dnia 13-06-2011r . Zmiana dotyczy zasiłków okresowych, stałych , świadczeń rodzinnych. Kwota 18.200,00zł stanowi zwiększenie dofinansowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”


Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-21 11:46:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-21 12:53:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-21 14:53:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony