ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/71/2011Drukuj informacjęAkt prawny: XI/71/2011

Szczegóły informacji

XI/71/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-07-29

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r

Zmienia:

III/13/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2011r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy .Sorkwity na 2011r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2011r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
3.Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :
- dochody - 14.149.198,74 zł ,
- wydatki - 14.944.198,74 zł ,
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 795.000,00 zł są przychody pochodzące z kredytu.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XI/71/2011 z dnia 29 lipca 2011r.

Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:


85212,85214,85216, - zmian dochodów w rozdziałach dokonano na podstawie pism Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.3111.2.230.2011 z dnia 18-07-2011r. Zmiana dotyczy zasiłków okresowych, stałych , świadczeń rodzinnych.

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

70005 – zmiana wydatków spowodowana jest weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania, w wyniku czego stwierdzono, iż na skutek sfinansowania zobowiązań za 2010r. kwota wydatków zaplanowana na zakup usług pozostałych w tym rozdziale jest zbyt niska , zwiększenie środków nastąpiło na skutek zmniejszenia planowanych wydatków w rozdziale 71004.

71004 - zmniejszenie środków nastąpiło w wyniku weryfikacji podpisanych umów na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego , które mają być zrealizowane w 2011r. Kwota 12.000,00zł została przeniesiona do rozdziału 70005.

80101,80110– zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania .Kwota 150.000,00zł przeniesiona jest na zakup usług remontowych ze względu na podjęte starania o uzyskanie dofinansowania kosztów remontu z rezerwy subwencji oświatowej.

85154– zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania .


85212,85214,85216- - zmian wydatków w rozdziałach dokonano na podstawie pism Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.3111.2.230.2011 z dnia 18-07-2011r. Zmiana dotyczy zasiłków okresowych, stałych , świadczeń rodzinnych.


Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-05 10:55:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-05 10:57:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-08-05 12:57:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1520 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony