ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XII/80/2011Drukuj informacjęAkt prawny: XII/80/2011

Szczegóły informacji

XII/80/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-09-23

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r

Zmienia:

III/13/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2011r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy .Sorkwity na
2011r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na
2011r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w
2011r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r. otrzymuje brzmienie wg
załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5.Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika
Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w
2011r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
7.Załącznik Nr 10 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na
2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :
- dochody - 14.360.346,96 zł ,
- wydatki - 15.155.346,96 zł ,
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 795.000,00 zł są
przychody pochodzące z kredytu.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach
publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XII/80/2011 z dnia 23 września 2011r.
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:

75108 – zwiększenie dochodów o kwotę 5.065,00zł nastąpiło na podstawie pisma Dyrektora
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie znak DOL-0301-13/11 z dnia
30-08-2011r. .Dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie wyborów do Sejmu
RP i Senatu RP.

75814 - zwiększenia dochodów w rozdziale o kwotę 15.982,31zł. dokonano na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.3111.2.292.2011 z dnia 11-08-2011r. Dotacja stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.

80101,80110 – zwiększenie dochodów o kwotę 7.600,00zł spowodowane jest weryfikacją
dochodów wykonanych z tytułu najmu i dzierżawy , natomiast kwoty 937.72zł i
11.852,19zł. stanowią dochody przekazane z rachunku dochodów własnych przez
ZOS . Kwota 2.000,00zł.stanowi środki na dofinansowanie nauki jęz. angielskiego w
klasach gimnazjalnych pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

85216 - zmiany dochodów w rozdziale dokonano na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.3111.2.338.2011 z dnia 05-09-2011r. Zmiana dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych .

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

01010 –zwiększenie wydatków związane jest z realizacją przyłącza wodociągowego w Jędrychowie.

60016 – zmiany wydatków w rozdziale spowodowane są głównie zmianą klasyfikacji wg paragrafu wydatków majątkowych przeznaczonych zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie Pt:” Przebudowa drogi Wola – Polska wieś”. Pozostałe zmiany nastąpiły na skutek weryfikacji planu w stosunku do wykonania .

70004, 70005 – zmiana wydatków spowodowana jest weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania, proponowany jest wzrost dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Warpunach na remont dróg o kwotę 20.140,00zł., kwota 12.000,00zl. przeznaczona jest na program unieszkodliwianie eternitu na terenie Gminy Sorkwity, natomiast kwota 10.000,00zł przeznaczona jest na zakup pieca do budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnie.

75023 - zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania .

75108 – zwiększenie wydatków o kwotę 5.065,00zł nastąpiło na podstawie pisma Dyrektora
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie znak DOL-0301-13/11 z dnia
30-08-2011r. .Środki przeznaczone są na przeprowadzenie wyborów do Sejmu
RP i Senatu RP.


80101,80110– zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania .

85202,85212,85216,85219,85228,85295- zmian wydatków w rozdziałach dokonano na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.3111.2.338.2011 z dnia 05-09-2011r. Zmiana dotyczy zasiłków stałych. Pozostałe zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania

85395– zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania
85401,85412- zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania

90095- zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania. Głównym powodem zwiększenia wydatków jest to, iż zwiększyła się ilość psów w Schronisku z terenu Gminy Sorkwity

92605– zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-07 13:26:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-07 13:28:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-25 09:37:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony