ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIV/100/2011Drukuj informacjęAkt prawny: XIV/100/2011

Szczegóły informacji

XIV/100/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-11-23

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r

Zmienia:

III/13/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2011r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy .Sorkwity na
2011r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na
2011r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w
2011r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi .otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do
niniejszej uchwały
5.Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r. otrzymuje
brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6.Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika
Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :

- dochody - 15.229.629,36 zł ,
- wydatki - 16.024.629,36 zł ,
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 795.000,00 zł są
przychody pochodzące z kredytu.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach
publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XIV/100/2011 z dnia 23 listopada 2011r.

Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:

 

75615 – zwiększenie dochodów nastąpiło na skutek weryfikacji planu w stosunku do wykonania

za 10 miesięcy.

75801 – zwiększenie dochodów o kwotę 150.000,00zł nastąpiło na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/19g/BKU/11 z dnia 10 listopada 2011r., środki pochodzą z rezerwy części subwencji oświatowej dla gmin.

 

80101 – Kwota 1.440,00zł stanowi dotację przekazaną przez Gminę Biskupiec i Gminę Szczytno

na naukę religii ewangelickiej na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 1

września 2011r.

 

80110- . Zwiększenie dochodów o kwotę 2.050,00zł.stanowi środki na dofinansowanie nauki

jęz. angielskiego w klasach gimnazjalnych pozyskane z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Wsi Polskiej.

 

 

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

 

01010 –zmiana wydatków związana jest z koniecznością zakupu nowej pompy wodociągowej do hydroforni w Szymanowie, na którą przewidziano kwotę 10.000,00zł. Pompę o parametrach odpowiadających warunkom technicznym hydroforni w Szymanowie najtaniej można kupić za kwotę 10.606,44zł brutto, brakująca kwota została przeniesiona z wodociągu Jędrychowo , którego koszt w ostatecznym rozliczeniu wyniósł 24.395,81zł.

 

 

80101,80110,80113,80114,80148,80195- zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania .Plan finansowy w dziale „Oświata i wychowanie” jest niewystarczający w stosunku do potrzeb w zakresie zadań oświatowych. Wprowadzenie zmian jest niezbędne w celu dalszej realizacji wydatków w paragrafach, w których plan jest równy wykonaniu wydatków w chwili obecnej.

 

85401,85415 – Zwiększenie wydatków okwotę12.414,00zł spowodowane jest koniecznością zwrotu dotacji za 2010r. na stypendia dla uczniów. Zwrot jest konieczny ze względu na zmianę interpretacji przepisów art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.). Pozostałe zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania

 

90001- zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania.

 

90015 – zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania.

 

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-20 13:57:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-20 13:58:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-25 09:39:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1733 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony