ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXI/160/2012Drukuj informacjęAkt prawny: XXI/160/2012

Szczegóły informacji

XXI/160/2012

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXI

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega

Data podjęcia/podpisania: 2012-06-28

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2012 r. uchwalonego uchwałą Nr XV/102/2011 z dnia 30 grudnia 2011r

Zmienia:

XV/102/2011

Na podstawie:


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z póź. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2012r. uchwalonego uchwałą Nr XV/102/2011 z dnia 30 grudnia 2011r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na
2012r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na
2012r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w
2012r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do mniejszej uchwały .
5. Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2012r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały .
6. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :

- dochody - 15.136.934,42 zł ,
- wydatki - 14.936.973,03 zł ,

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 199.961,39zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach
publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony