ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXV/199/2012Drukuj informacjęAkt prawny: XXV/199/2012

Szczegóły informacji

XXV/199/2012

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXV

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Data podjęcia/podpisania: 2012-11-30

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2012 r. uchwalonego uchwałą Nr XV/102/2011 z dnia 30 grudnia 2011r

Zmienia:

XV/102/2011

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z póź. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2012r. uchwalonego uchwałą Nr XV/102/2011 z dnia 30 grudnia 2011r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na
2012r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na
2012r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w
2012r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.Załacznik Nr 3a Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3a do
niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do mniejszej uchwały .
6.Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r. otrzymuje
brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały
7. Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2012r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały .
8. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w
2012r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na
2012r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

10.Traci moc uchwała Nr XXIV/184/2012 Rady Gminy Sorkwity z dnia 26 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja kotłowni olejowej polegająca na przebudowie istniejącej kotłowni na źródło ciepła opalane biomasą wraz z montażem instalacji solarnej, budowa przyłącza cieplnego oraz termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sorkwitach”.

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :

- dochody - 15.260.475,05 zł ,
- wydatki - 14.965.475,05 zł ,

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 295.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach
publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-17 09:53:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-17 09:56:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-17 10:56:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony