ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/210/2012Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/210/2012

Szczegóły informacji

XXVI/210/2012

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XXVI

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 ro

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-21

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2013– 2023

Zmieniony przez:

XXVII/220/2013

Traci moc:

XV/101/2011

Na podstawie:

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013–2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3
1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4
1.Upoważnia Wójta do:
1)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
2)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6
Traci moc uchwała Rady Gminy Sorkwity Nr XV/101/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony