ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVII/221/2013Drukuj informacjęAkt prawny: XXVII/221/2013

Szczegóły informacji

XXVII/221/2013

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega

Data podjęcia/podpisania: 2013-01-25

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/211/2012 z dnia 21 grudnia 2012r

Zmienia:

XXVI/211/2012

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z póź. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2013r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/211/2012 z dnia 21 grudnia 2012r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na
2013r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na
2013r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w
2013r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2013r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały .
5. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w
2013r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.
1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :
- dochody - 19.867.992,00 zł ,
- wydatki - 20.075.892,00 zł ,

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 207.900,00 zł są przychody pochodzące z pożyczki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach
publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony