ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXX/246/2013Drukuj informacjęAkt prawny: XXX/246/2013

Szczegóły informacji

XXX/246/2013

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXX

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2013-05-17

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-05-17

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/211/2012 z dnia 21 grudnia 2012r

Zmienia:

XXVI/211/2012

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z póź. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)  Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2013r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/211/2012 z dnia 21 grudnia 2012r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2013r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2013r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .

3. Załacznik Nr 3a Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

4. Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2013r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi :
- dochody - 20.814.298,05 zł ,
- wydatki - 21.022.198,05 zł ,

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 207.900,00 zł są przychody pochodzące z pożyczki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-17 09:47:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-17 09:51:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-17 11:52:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1552 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony