ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXV/181/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXV/181/2010

Szczegóły informacji

XXXV/181/2010

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XXXV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-01-29

Data podjęcia/podpisania: 2010-01-29

Tytuł aktu:

Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009z dnia 30 grudnia 2009r

Zmienia:

XXXIV/180/2009

Zmieniony przez:

XXXVII/201/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2010r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009 z dnia 30 grudnia 2009r w sposób następujący:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .

3. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2010r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały .

5. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :

- dochody - 11.822.380,00 zł ,
- wydatki - 13.082.000,00 zł ,

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.259.620,00 zł są przychody pochodzące z kredytu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony