ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVII/199/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/199/2010

Szczegóły informacji

XXXVII/199/2010

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-04-30

Data podjęcia/podpisania: 2010-04-30

Tytuł aktu:

w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 98 poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173,poz.1218, z 2008r.Nr 180,poz.111,z 2009r.Nr 223,poz. 1458,Nr 52,poz.420) oraz art.190 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U.z 2003r. Nr 159, poz.1547 ze zmianami z 2004r. Nr 25, poz.219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1760, z 2005 Nr 175, poz.1457,z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz.1055 Nr 159, poz.1127, Nr218, poz.1592, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz.607, Nr 180, poz.1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) Rada Gminy Sorkwity stwierdza, co następuje:

Treść:

§1
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Sorkwity Pana Bogusława Kwakowicz z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§2
Zobowiązuje się Wójta Gminy Sorkwity do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, Komisarzowi Wyborczemu oraz doręczenie jej radnemu Panu Bogusławowi Kwakowicz

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
« powrót do poprzedniej strony