ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIII/186/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIII/186/2010

Szczegóły informacji

XXXIII/186/2010

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-01-29

Data podjęcia/podpisania: 2010-01-29

Tytuł aktu:

zmieniającą uchwałę nr XXXIII/168/2009 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 17 listopada 2009r w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Sorkwity, gmina Sorkwity

Zmienia:

XXXIII/168/2009

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203z 2005r Nr172,poz.1441,Nr175 poz.1457 ,z 2006r. Nr 17 poz.128,Nr181 poz.1337 z 2007r Nr 48 poz.327 i Nr 138.poz 974,Nr 173 poz.1218 z 2008r Nr 180 poz.1111i Nr 223 poz.1458 z 2009r Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz. 1241 ) i  art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6,poz. 41,Nr 92 poz.880, Nr 141, poz. 1492, z 2005r.Nr113 poz.945,Nr 130,poz1087,z 2006r Nr 45 poz 319,Nr 225 poz.1635 z007r N127 poz.880,z 2008r Nr 199 poz.1227 , Nr 201 poz.1237 i Nr 220 poz. 1413) Rada Gminy Sorkwity uchwala , co następuje:

Treść:

§ 1

W uchwale nr XXXIII/168/2009 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 17 listopada 2009r w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Sorkwity , wprowadza się następujące zmiany :

1.w §1 dodaje się część działki oznaczonej nr 70/14 i zmienia się łączną powierzchnie z 2,4164 ha na 2,5764 ha. Granice terenu objęte planem przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralna cześć niniejszej uchwały .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
« powrót do poprzedniej strony