ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 31/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 31/2022

Szczegóły informacji

31/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-03-18

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć.

Na podstawie:

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1.
Upoważniam Panią Dorotę Banaszewską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych.
 
§ 2.
Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony i wygasa z dniem ustania stosunku pracy.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony