ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 76/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 76/2022

Szczegóły informacji

76/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-08-23

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia spraw dotyczących wypłaty dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Na podstawie:

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1.
1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach upoważniam:
  1. Panią Justynę Kaczmarczyk – starszego inspektora,
  2. Panią Anitę Różycką – inspektora ds. świadczeń
  • do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 17 ww. ustawy.
2. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
§ 2.
Niniejsze upoważnienie może być zmienione lub odwołane w każdym czasie.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony