ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLII/300/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLII/300/2022

Szczegóły informacji

XLII/300/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-08-26

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.

Na podstawie:

Na podstawie art.10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.559) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:

Treść:

§ 1.
Udziela się z budżetu Gminy Sorkwity pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą:
 
     „Budowa pomostu w miejscowości Kozłowo”, w kwocie 10.188,60 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy).
                                                                       
§ 2.  
Szczegółowe warunki określi umowa.         
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
                                                                       
§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
« powrót do poprzedniej strony