ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 83/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 83/2022

Szczegóły informacji

83/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-22

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Na podstawie:

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967), zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1.
1) Upoważniam Panią Dorotę Banaszewską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967).
 
2) Niniejsze upoważnienie obejmuje umocowanie do wydawania decyzji administracyjnych i podejmowania wszelkich innych czynności niezbędnych do rozpoznania wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz wypłaty tego dodatku.
 
§ 2.
Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony i wygasa z dniem ustania stosunku pracy.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony