ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 84/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 84/2022

Szczegóły informacji

84/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-22

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia spraw dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Na podstawie:

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967), zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1.
  1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach upoważniam:
  1. Panią Justynę Kaczmarczyk – starszego inspektora,
  2. Panią Anitę Różycką – inspektora ds. świadczeń
  • do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku
    dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła,
    |o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967).
  1. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
§ 2.
Niniejsze upoważnienie może być zmienione lub odwołane w każdym czasie.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Sorkwitach.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony