ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 85/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 85/2022

Szczegóły informacji

85/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-22

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Na podstawie:

Na podstawie art. 2 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) oraz art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1973 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1.
Na wniosek Kierownika Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach upoważniam:
 
  1. Panią Justynę Kaczmarczyk – starszego inspektora oraz Panią Anitę Różycką – inspektora ds. świadczeń w GOPS Sorkwity,
  • do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 12 ww. ustawy.
  1. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
§ 2.
Niniejsze upoważnienie może być zmienione lub odwołane w każdym czasie.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony