ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIII/312/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLIII/312/2022

Szczegóły informacji

XLIII/312/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-28

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022 r., poz.559 ze zm) i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz.U z 2021, poz. 735 ze zm) po zasięgnięciu opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:

Treść:

§ 1
  1. Uznaje się Radę Gminy Sorkwity organem niewłaściwym do rozpatrzenia wniosku Pani Barbary Zmitrowicz -Wiszniewskiej Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Sorkwity z dnia 26.08.2022 r.
  2. Postanawia się przekazać wniosek Pani Barbary Zmitrowicz -Wiszniewskiej Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Sorkwity z dnia 26.08.2022 r. do Starosty Powiatu Mrągowskiego jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Sorkwity i zobowiązuje się ja do zawiadomienia wnioskodawcy o przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
« powrót do poprzedniej strony