ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 115/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 115/2022

Szczegóły informacji

115/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Uchylony

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-16

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych przeznaczonych na usługi medyczne.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), zarządza się, co następuje:

Treść:

§ 1.
Ustala się od dnia 01 stycznia 2023 r. następujące stawki czynszu miesięcznego za wynajem lokali użytkowych przeznaczonych na usługi medyczne, stanowiących własność komunalną gminy w kwocie 7,50 zł za 1m2 powierzchni użytkowej .
 
§ 2.
Stawka czynszu najmu wymienione w §1 podlega podwyższeniu o podatek VAT, naliczony w wysokości  i na warunkach określonych w ustawie  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (tj.Dz.U.z 2021 r., poz. 685 ze zm.).
 
§ 3.
Traci moc  zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Sorkwity  z dnia  21 października 2021 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych przeznaczonych na usługi medyczne
 
§ 4. 
Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony