ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 48/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 48/2023

Szczegóły informacji

48/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-05-26

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sorkwity

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.), zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1.
Ustala się procedurę kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sorkwitach.
 
§ 3.
Traci moc Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony