ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 88/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 88/2023

Szczegóły informacji

88/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-19

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawione grunty komunalne.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2023 r. , poz. 344 ze zm.), Wójt Gminy Sorkwity zarządza co następuje:

Treść:

§ 1.
Ustala się od dnia 01stycznia 2024 r. następujące stawki czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i nie zabudowanych , stanowiących własność komunalna gminy:
 
1.stawka roczna czynszu za grunty niezabudowane wykorzystywane pod uprawę roślin jednorocznych:
- za grunty o powierzchni do 0,10 ha 120,00 zł
- za grunty o powierzchni od 0,11 ha do 0,50 ha 278,00 zł
- za grunty o powierzchni od 0,51 ha do 1,00 ha 397,00 zł
- za grunty o powierzchni powyżej 1,00 ha 542,00 zł
 
2.stawka miesięczna czynszu za grunty niezabudowane przeznaczone na cele usługowo – handlowe za 1 ar powierzchni 110,00 zł
 
3.stawka miesięczna czynszu za grunty zabudowane budynkami gminnymi przeznaczonymi na cele usługowo – handlowe za 1m2 powierzchni gruntu pod budynkiem 32,00 zł,
a za grunty okalające budynek stawka czynszu wynosi 1,06 zł za 1m2 powierzchni.
 
4. stawka miesięczna czynszu za grunty zabudowane budynkami gminnymi przeznaczonymi na cele oświatowe za 1m2 powierzchni gruntu pod budynkiem 3,00 zł,
a za grunty okalające budynek stawka czynszu wynosi 0,14 zł za 1m2 powierzchni .
 
5.stawkę roczną czynszu za grunty zabudowane budynkami gminnymi przeznaczonymi na cele gospodarcze za 1m2 powierzchni gruntu pod budynkiem 3,00 zł ,
a za grunty okalające budynek stawka czynszu wynosi 0,23 zł za 1m2 powierzchni.
 
§ 2.
Wszystkie stawki czynszu dzierżawnego wymienione w § 1 podlegają podwyższeniu o podatek VAT , naliczony w wysokości i na warunkach określonych w Ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj.Dz.U z 2023 r. ,poz. 1598 ze zm.).
 
§ 3.
Wszystkie stawki czynszu wymienione powyżej , stosuje się do umów dzierżawy , których termin obowiązywania rozpoczyna się od 1 stycznia 2024 r. tj. z chwila wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 4.
Stawki czynszu dzierżawnego obowiązujące w umowach dzierżawy zawartych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia podlegają podwyższeniu zgodnie z zapisami umów tj. co roku w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia wydzierżawiającego, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS.
 
§ 5.
Zmiana stawek czynszu wynikająca ze wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych nie obejmuje umów dzierżawy zawartych pod uprawy jednoroczne.
 
§ 6.
Dla emerytów i rencistów ,który jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, stawki czynszu wymienione w § 1 pkt.1 obniża się do 50 %.
 
§ 7.
Traci moc zarządzenie nr 111/2022 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione grunty komunalne.
 
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony