ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 89/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 89/2023

Szczegóły informacji

89/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-19

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych przeznaczonych na usługi medyczne.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), zarządza się, co następuje:

Treść:

§ 1.
Ustala się od dnia 01 stycznia 2024 r. następujące stawki czynszu miesięcznego za wynajem lokali użytkowych przeznaczonych na usługi medyczne, stanowiących własność komunalną gminy w kwocie 8,50 zł za 1m2 powierzchni użytkowej .
 
§ 2.
Stawka czynszu najmu wymienione w § 1 podlega podwyższeniu o podatek VAT , naliczony w wysokości i na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2023r ,poz. 1598 ze zm.).
 
§ 3.
Traci moc zarządzenie nr 115/2022 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie : ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych przeznaczonych na usługi medyczne
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony