ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 90/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 90/2023

Szczegóły informacji

90/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-09-19

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę gruntu na cele rekreacyjne

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), zarządza się, co następuje:

Treść:

§ 1.
Ustala się stawkę czynszu miesięcznego za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne, stanowiących własność komunalną gminy w kwocie 18,00 zł za 1m2 powierzchni.
 
§ 2.
Stawka czynszu dzierżawnego wymieniona w § 1 podlega podwyższeniu o podatek VAT, naliczony w wysokości i na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2023r. poz.1598 ze zm.).
 
§ 3.
Stawka czynszu wymieniona powyżej, stosuje się do umów dzierżawy, których termin obowiązywania rozpoczyna się od 01 stycznia 2024r.
 
§ 4.
Stawki czynszu dzierżawnego obowiązujące w umowach dzierżawy zawartych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia podlegają podwyższeniu zgodnie z zapisami umów ,tj. co roku w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia wydzierżawiającego , o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez GUS .
 
§ 5.
Traci moc zarządzenie nr 113/2022 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione grunty na cele rekreacyjne.
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony