ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 101/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 101/2023

Szczegóły informacji

101/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-10-27

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność osoby fizycznej.

Na podstawie:

Na podstawie uchwały Nr LIII/382/2023 Rady Gminy Sorkwity z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność osoby fizycznej oraz art. 30 ust. 3 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 446), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1.
1.Przeznacza do zamiany w trybie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023r., poz.344) działki niezabudowanej, położonej w obrębie Burszewo oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 198/1 o powierzchni 0,3525 zapisanej w Księdze Wieczystej nr OL1M/00011511/6 będącej własnością Gminy Sorkwity o wartości 22 170,00 zł (słownie : dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych) na działkę niezabudowane położone w obrębie Burszewo oznaczoną w ewidencji gruntów nr 230/2 o powierzchni 0,3500 ha, zapisanej w Księgach Wieczystych nr OL1M/00015244/1 będącej własnością Państwa Elżbiety i Krzysztofa Olbryś o wartości: 22 000,00 zł( słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)
 
2. Zamiana nieruchomości wymienionych w pkt 1 nastąpi w trybie bezprzetargowym i ustala się dopłatę w wysokości: 170 zł (słownie sto siedemdziesiąt złotych) + Vat 23%. Różnicę wartości zapłacą Państwo Elżbiety i Krzysztofa Olbryś przed zawarciem aktu notarialnego.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony