Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2023-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
58/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2023-07-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminie Sorkwity.
Nr aktu prawnego
57/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sorkwity
Nr aktu prawnego
LII/372/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Sorkwity z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
LII/371/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w obrębie Borowski Las, gmina Sorkwity pod nazwą „Plan Borowski Las”.
Nr aktu prawnego
LII/370/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustniki, obręb Pustniki, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
LII/369/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
LII/368/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023– 2032
Nr aktu prawnego
LII/367/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
Nr aktu prawnego
LII/366/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
Nr aktu prawnego
LII/365/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji