Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXIII/167/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-11-17

Data podjęcia/podpisania: 2009-11-17

Tytuł aktu:

Rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Rybno

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203z 2005r Nr 172,poz.1441,Nr 175 poz.1457 ,z 2006r. Nr 17 poz.128,Nr181 poz.1337 z 2007r Nr 48 poz.327,Nr 138 poz. 274 i 173 poz.12181218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz.420) oraz art. 33 ust.1,2i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) na wniosek Wójta Gminy

Treść:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego dla części nieruchomości położonej w Rybnie oznaczonej w ewidencji gruntów nr 113 o powierzchni 800 m2, zapisanej w Księdze Wieczystej nr 2294 zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej ( świetlicą wiejską ) Pani Grażynie Duda , Pani Annie Dorocie Duda , Arkadiuszowi Henrykowi Duda i Michałowi Waldemarowi Duda.

2.Rozwiazanie umowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wymienionej w ust.1 nastąpi w trybie z art. 33 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( jednolity tekst ustawy w Dz.U. z 2004r Nr 261,poz. 2603) – po dokonaniu podziału nieruchomości zgodnie z załączanym do niniejszej uchwały projektem podziału działki.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-25 14:18:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-25 14:20:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-25 16:08:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1583 raz(y)