Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXXV/190/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-01-29

Data podjęcia/podpisania: 2010-01-29

Tytuł aktu:

Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.

Na podstawie:

art18a ust.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Sorkwity uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Sorkwitach Nr IV/34/2003 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sorkwity (Dz.Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 41 poz.563 z późniejszymi zmianami) na wniosek Komisji Rewizyjnej

Treść:

§ 1. Zatwierdza się roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r. zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
Załącznik do Uchwały Nr XXXV/190/2010
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 29 stycznia 2010 r.
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2010 ROK
 
Miesiąc Tematy posiedzeń
STYCZEŃ 1. Kontrola dotacji przekazywanych dla ZGKiM w Warpunach pod względem wykonywanych remontów za 2009r.
2. Kontrola wpływu podatków za 2009r. (ściągalność oraz umorzenia).
3. Sprawy bieżące.
LUTY 1. Zapoznanie się z działalnością i rozdysponowaniem środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Sprawy bieżące.
MARZEC 1. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii z wykonania budżetu Gminy za 2009r.
2. Sprawy bieżące.
KWIECIEŃ 1. Kontrola dotacji przekazywanych Niepublicznym Przedszkolom. Miejsce w przedszkolu – jak rozwiązywany jest problem przyjęć dzieci do przedszkoli.
2. Kontrola i zasadność wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach poniesionych w 2009 roku.
3. Sprawy bieżące.
MAJ 1. Kontrola ZGKiM w Warpunach pod względem wpływu opłat za wodę i ścieki.
2. Sprawy bieżące.
CZERWIEC 1. Ocena kosztów utrzymania poszczególnych szkół na terenie gminy Sorkwity .
2. Ocena działalności i przygotowania Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitach do sezonu letniego – zapoznanie się z harmonogramem planowanych imprez.
3. Sprawy bieżące.
LIPIEC 1. Kontrola ZGKiM w Warpunach pod względem przygotowania sprzętu do akcji żniwnej.
2. Ocena działalności Urzędu Gminy za I półrocze (skargi, ilość załatwionych spraw).
3. Sprawy bieżące.
SIERPIEŃ 1. Kontrola dotacji przekazywanych na poszczególne OSP z terenu gminy Sorkwity oraz ich zasadność.
2. Sprawy bieżące.
WRZESIEŃ 1. Kontrola szkół pod względem przygotowania do nowego roku szkolnego 2010/2011.
2. Kontrola realizacji imprez letnich organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach .
3. Sprawy bieżące.
PAŹDZIERNIK 1. Zapoznanie się z realizacją inwestycji planowanych na 2009r.
2. Sprawy bieżące.
LISTOPAD 1. Kontrola Urzędu Gminy pod względem terminowego załatwiania spraw przez pracowników Urzędu Gminy.
2. Sprawy bieżące.
GRUDZIEŃ 1. Przygotowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
2. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2011 rok.
3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bakuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-15 12:02:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-15 12:03:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-02-15 13:03:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1377 raz(y)