ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

63/2021

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-09-30

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 podlega ogłoszeniu.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.

Na podstawie:

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.305 z póź.zm.), oraz §13 ust.2 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr XXIV/168/2021 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021  Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa  się dochody budżetu gminy o kwotę 32 411,00 zł do  wysokości 26 953 840,37 zł  wg załącznika  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 32 411,00 zł do wysokości  27 103 840,37 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1. Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznychw 2021 r. otrzymuje  brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                               - 26.953.840,37 zł
         w tym: dochody bieżące           - 25.323.065,37 zł
                     dochody majątkowe      -  1.630.775,00 zł
 
       - wydatki                                   -  27.103.840,37 zł
      w tym : wydatki bieżące             -  24.954.581,47 zł
                   wydatki majątkowe        -    2.149.258,90 zł
 
Deficyt budżetu gminy w wysokości 150.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2021 podlega ogłoszeniu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Nowotka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-08 11:52:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-08 15:28:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-08 15:28:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
423 raz(y)