Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

59/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-06-28

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 podlega ogłoszeniu.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.

Na podstawie:

Na podstawie art.257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.305) w związku  z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z póź.zm.), oraz § 13 ust.2 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach  Nr XXXV/251/2022 z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022  Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  120 666,00 zł do wysokości 29 159 216,93 zł  wg załącznika  Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 2
1. Zwiększa  się wydatki budżetu gminy o kwotę 120 666,00 zł do wysokości  30 526 536,93 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 3
1. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
3. Załącznik  Nr 8   Zestawienie planowanych kwot dotacji   udzielanych z budżetu jst   realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora  finansów publicznych w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik  Nr 10  Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszego
 
§ 4
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                 - 29.159.216,93 zł
         w tym: dochody bieżące             - 24.085.356,93 zł
                    dochody majątkowe        -  5.073.860,00 zł
 
       - wydatki                                     -  30.526.536,93 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  24.482.061,93 zł
      wydatki majątkowe                     -    6.044.475,00 zł
 
 
Deficyt  gminy w wysokości 1 367 320,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 250 000,00 zł .
  2. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 117.320,00 zł.
.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2022 podlega ogłoszeniu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Nowotka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-05 12:48:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-18 10:49:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18 10:49:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
603 raz(y)