ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2211
Data podjęcia
2009-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zbycie mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
XXIX/149/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2212
Data podjęcia
2009-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej (przedszkolem) położonej w obrębie Sorkwity przy ulicy Olsztyńskiej nr 14.
Nr aktu prawnego
XXIX/148/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2213
Data podjęcia
2009-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej (przedszkolem) położonej w obrębie Warpuny przy ulicy Wolności nr 3.
Nr aktu prawnego
XXIX/147/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2214
Data podjęcia
2009-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Warpuny, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXVI/136/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2215
Data podjęcia
2009-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Stary Gielad, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXVI/135/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2216
Data podjęcia
2008-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty
Nr aktu prawnego
XXII/109/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2217
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przystąpienie Gminy Sorkwity do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43d
Nr aktu prawnego
XXVIII/142/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2218
Data podjęcia
2009-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wyrażenie opinii o projektowanych obszarach do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - obszar Ostoja Piska
Nr aktu prawnego
XXIX/146/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2219
Data podjęcia
2009-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Choszczewo
Nr aktu prawnego
XXIX/145/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2220
Data podjęcia
2009-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Rozogi
Nr aktu prawnego
XXIX/144/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji