Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

120/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-30

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 podlega ogłoszeniu.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.

Na podstawie:

Na podstawie art.257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.305) w związku  z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z póź.zm.), oraz § 13 ust.2 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach  Nr XXXV/251/2022 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022  Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  15 621,35 zł do wysokości 34 712 753,92 zł  wg załącznika  Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 2
  1. Zwiększa  się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 621,35 zł do wysokości  35 112 753,92 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
3. Załącznik  Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika   nr 5 do niniejszego
   zarządzenia.
4. Załącznik Nr 10 Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy  Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 4
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 34 712 753,92 zł
         w tym: dochody bieżące             - 32.168.893,92 zł
                     dochody majątkowe        -  2.543.860,00 zł
 
       - wydatki                                     -  35.112.753,92 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  29.880.335,32 zł
                   wydatki majątkowe                     -    5.232.418,60 zł
 
 
Deficyt  gminy w wysokości 400 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z :
  1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 400 000,00 zł .
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2022 podlega ogłoszeniu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Nowotka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-01 14:00:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-02 08:44:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-02 08:44:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
362 raz(y)