ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2271
Data podjęcia
2009-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2009r.
Nr aktu prawnego
XXIV/120/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2272
Data podjęcia
2008-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
XXIII/117/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2273
Data podjęcia
2008-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie planu pracy Rady Gminy Sorkwity na 2009r.
Nr aktu prawnego
XXIII/115/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2274
Data podjęcia
2007-09-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Procedura uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej
Nr aktu prawnego
XI/44/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2275
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie budżetu gminy Sorkwity na 2009 r.
Nr aktu prawnego
XXV/129/2009
Status
Zmieniony
Lp: 2276
Data podjęcia
2008-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXII/114/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2277
Data podjęcia
2008-11-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXII/113/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2278
Data podjęcia
2008-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXI/106/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2279
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Powołanie komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na stanowisko pracy- referent ds. ogólno - administracyjnych
Nr aktu prawnego
72/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2280
Data podjęcia
2008-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Powołanie komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na stanowisko pracy- referent ds. ewidencji ludności
Nr aktu prawnego
71/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji