Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XLVII/345/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-01-27

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity zmienionej uchwałą nr XIII/67/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 października 2015r. zmienionej uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Sorkwity z dnia 18 marca 2016r. zmienionej uchwałą nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 marca 2017r. zmienionej uchwałą nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Sorkwity z dnia 27 czerwca 2017 r. oraz zmienionej uchwałą nr XIII/94/2019 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 listopada 2019 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości   i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§1.
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy Sorkwity z dnia 1 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity dodaje się §11a w brzmieniu:
,,§ 11a. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, nie rzadziej niż wynika to z pojemności zbiornika, instrukcji eksploatacji oraz ilości pobranej wody na cele bytowe, określonej na podstawie wskazań wodomierza lub norm zużycia wody, w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno – porządkowy z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące w przypadku zbiorników bezodpływowych i nie rzadziej niż jeden raz na rok w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków”.
 
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-01 17:14:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-01 17:14:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-01 17:14:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
246 raz(y)