ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2281
Data podjęcia
2008-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Ogłoszenie otwartego naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
67/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2282
Data podjęcia
2008-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Ogłoszenie otwartego naboru na wolne stanowisko referenta w Urzędzie Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
66/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2283
Data podjęcia
2008-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Ustalenie dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
63/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2284
Data podjęcia
2008-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zbycie mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
XXI/107/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2285
Data podjęcia
2008-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXI/105/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2286
Data podjęcia
2008-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XX/103/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2287
Data podjęcia
2008-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Sorkwity nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Nr aktu prawnego
XX/102/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2288
Data podjęcia
2008-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kozłowo
Nr aktu prawnego
XX/100/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2289
Data podjęcia
2008-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wniesienie skargi na Zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
Nr aktu prawnego
XX/99/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2290
Data podjęcia
2000-07-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Powołanie Sekretarza Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XVIII/91/2000
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji