Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2281
Data podjęcia
2011-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu “Aktywna Rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, opracowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
VI/32/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2282
Data podjęcia
2011-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu „Aktywna Rodzina - program eliminacji czynników wykluczenia społecznego na terenie Gminy Sorkwity”, opracowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Nr aktu prawnego
VI/31/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2283
Data podjęcia
2011-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r
Nr aktu prawnego
VI/30/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2284
Data podjęcia
2011-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2011– 2019 uchwalonej uchwałą Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
Nr aktu prawnego
VI/29/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2285
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: nadania statutu Publicznemu Gimnazjum w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
XXXIV/179/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2286
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu.
Nr aktu prawnego
V/28/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2287
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
V/27/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2288
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r
Nr aktu prawnego
V/26/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2289
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2011– 2019 uchwalonej uchwałą Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
Nr aktu prawnego
V/25/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2290
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sorkwity w 2011.
Nr aktu prawnego
3/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji