Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Sorkwity w 2024 r.
Nr aktu prawnego
3/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2024 r.
Nr aktu prawnego
2/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.
Nr aktu prawnego
118/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/396/2023 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LVII/402/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/395/2023 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Nr aktu prawnego
LVII/401/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sorkwity na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LVII/400/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2024–2032.
Nr aktu prawnego
LVII/399/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
LVII/398/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-12-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sorkwity w 2024 r.
Nr aktu prawnego
117/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-12-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
116/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji