ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
32/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sorkwity w 2023 r.
Nr aktu prawnego
31/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania rzeczoznawców w celu szacowania na terenie Gminy Sorkwity, wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu, w tym dokumentowania przeprowadzonych czynności.
Nr aktu prawnego
28/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
27/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2022 r.
Nr aktu prawnego
26/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
Nr aktu prawnego
XLIX/358/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
Nr aktu prawnego
XLIX/357/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLIX/356/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023– 2032
Nr aktu prawnego
XLIX/355/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem teleinformatycznym w Urzędzie Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
25/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji