Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LVI/395/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” Gminy Sorkwity na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LVI/394/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty.
Nr aktu prawnego
LVI/393/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
LVI/392/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
LVI/391/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
LVI/390/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023-2032
Nr aktu prawnego
LVI/389/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
Nr aktu prawnego
110/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych.
Nr aktu prawnego
109/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
108/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji