ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi na obszarze kraju pracowników Urzędu Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
67/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego
Nr aktu prawnego
66/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jędrychowie gm. Sorkwity”.
Nr aktu prawnego
65/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Warpuny
Nr aktu prawnego
64/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-07-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
63/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nr aktu prawnego
62a/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
62/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej położonej w Warpunach.
Nr aktu prawnego
61/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej położonej w Sorkwitach.
Nr aktu prawnego
60/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.
Nr aktu prawnego
59/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji