Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

XV/101/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XV

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2012 roku

Data podjęcia/podpisania: 2011-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2012– 2020

Zmieniony przez:

XVII/120/2012, XVIII/128/2012, XIX/142/2012, XXIII/179/2012, XX/152/2012, XXI/159/2012, XXII/165/2012, XXIV/182/2012, XXV/198/2012, XXVI/212/2012

Utracił moc przez:

XXVI/210/2012

Na podstawie:

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Treść:

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4
1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 5
1.Upoważnia Wójta do:
1)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
2)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 7
Traci moc uchwała Rady Gminy Sorkwity Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-24 11:14:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-24 11:18:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-04 13:13:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2556 raz(y)