Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Szczegóły informacji

XXVIII/233/2013

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVIII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2013-03-01

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2013 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/211/2012 z dnia 21 grudnia 2012r

Zmienia:

XXVI/211/2012

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z póź. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)     Rada Gminy uchwala ,co następuje :

 

Treść:

§ 1.
 

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2013r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/211/2012 z dnia 21 grudnia 2012r w sposób następujący :

 

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na

    2013r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na

    2013r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .

3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w

    2013r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3a do budżetu Gminy Sorkwity Wydatki na projekty realizowane ze

    środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe

    środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi otrzymuje brzmienie

    wg załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały..

5. Załącznik Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2013r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

.
 
§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :  

   - dochody    -   20.061.806,20 zł ,

   - wydatki     -   20.269.706,20 zł ,

 

    Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 207.900,00 zł są przychody pochodzące z pożyczki.

 
§ 3.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach

 publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-11 10:01:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-11 10:23:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-11 11:30:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1588 raz(y)