Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

6/2010

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: ZW

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-02-05

Data podjęcia/podpisania: 2010-02-05

Tytuł aktu:

Powołanie komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na stanowisko pracy- podinspektor ds. budownictwa i inwestycji.

Na podstawie:

Na podstawie rozdziału V pkt.3 ppkt 3.7 będącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 51/2005 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 24.10.2005r. W sprawie ustalenia procedury rekrutacji pracowników do Urzędu Gminy w Sorkwitach

zarządzam, co następuje:

Treść:

§1

Powołując komisję do rozpatrzenia złożonych ofert na stanowisko pracy- podinspektor ds. budownictwa i inwestycji w następującym składzie:

1.Piotr Wołkowicz- przewodniczący
2.Maria Rolczyńska – członek
3.Marzena Mendryk – członek
4.Magdalena Krawczyk – członek

§ 2.

Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z rekrutacją na w/w stanowisko.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) inż. Piotr Wołkowicz